Steden & Regio’s

Voor dit perspectief ontwerpen we handreikingen op gebiedsniveau voor deze 3 subthema's: 1. Groen en gezond leven in de stad: meer ruimte voor natuur, bewegen en ontmoeten; 2. Woonwijken van de toekomst: vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie; 3. Hoogstedelijke knooppunten: grootschalige verdichting met kwaliteit.

Kennis & Nieuws

Agenda