Scorebord MooiNL: de tussenstand

Een nieuwe hoofdweg in het landschap voor wilde planten en insecten.

17.000 km

Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen.

-85%

Oppervlakte natuur- en bosgebieden in Nederland met bijna 2,5% afgenomen

158 km²

Natuurherstel: kosten van 76 miljard tegenover baten van 129 miljard

129 miljard

Nederland telt zo’n 3400 reguliere bedrijventerreinen

3400

Bijna 12,3 miljoen Nederlanders maken jaarlijks in totaal ruim 1,8 miljard ommetjes

1,8 miljard
Nijmegen, 18-01-2023 Hoogwater in de Waal bij Nijmegen en in de Ooijpolder, Oude Waal is ondergelopen, uiterwaarden onder water, dijk Ooijse bandijk. Foto: Tineke Dijkstra.