Staatsbosbeheer ontvangt structureel te weinig geld van provincies

 

Staatsbosbeheer geeft aan al tien jaar structureel te weinig geld te ontvangen van de provincies. Die moeten betalen voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen in natuur en landschap. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer waarschuwt dat zij voorzieningen gaat sluiten als de staat van onderhoud te gevaarlijk wordt.

De ANWB is bezorgd dat de 150 tot 200 miljoen bezoekers die Staatsbosbeheer jaarlijks ontvangt voor afgesloten natuurgebieden komen te staan, terwijl de behoefte om buiten te recreëren alleen maar toeneemt. De ANWB roept daarom op tot meer financiële steun.

45 euro per hectare natuur

Sinds de provincies de verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van recreatieve voorzieningen, is het bedrag dat Staatsbosbeheer per hectare natuur voor de recreatieve voorzieningen per jaar ontvangt, gehalveerd naar 45 euro, aldus de woordvoerder. Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer is het bedrag van 45 euro te weinig om de zaken netjes in orde te houden: “Dat is nu al jaren zo en we gaan nu de gevolgen zien. We hebben het punt bereikt dat er geen geld meer is voor reparaties. Als een fietspad vol scheuren en spleten zit door groeiende boomwortels zullen we het moeten sluiten. Het bedrag dat we nu krijgen van de provincies dekt maar een derde van de werkelijke kosten. Terwijl natuurgebieden belangrijk zijn voor de regionale economie.”

In reactie op dit nieuws heeft bioloog Arnold van Vliet de monetaire waarde per jaar berekend voor de gehele Veluwe, Biesbosch, Oostvaarderdsplassen en Gaasp en Diem, en dit in beeld gebracht. Hij deelt de beelden en de uitkomst van zijn berekeningen op zijn LinkedIn pagina, en deze tonen een waarde van 2600 euro per hectare per jaar voor de Veluwe, 2400 euro voor Gaasp en Diem, 10.500 euro voor Oostvaardersplassen, en 13.500 euro voor de Biesbosch.

Beperkte mogelijkheden

Als overheidsdienst heeft Staatsbosbeheer beperkte mogelijkheden om voor extra inkomen te zorgen, en hun eigen vermogen daalt snel. Hoewel er enige inkomsten zijn uit kampeerterreinen, houtverkoop en het verpachten van grond, zijn deze niet toereikend. Staatsbosbeheer beheert ongeveer 1.000 kilometer fietspaden, ruim 15.000 kilometer wandelpad en 2.100 kilometer ruiterpaden. Daarnaast zorgt de dienst voor bruggen, uitkijktorens, aanlegplaatsen en parkeerplaatsen.

Staatsbosbeheer wil meer geld van provincies (binnenlandsbestuur.nl)

Nationaal Park De Hoge Veluwe (of 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe') is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het valt grotendeels onder de gemeente Ede en voor een klein gedeelte onder de gemeente Arnhem[1]. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Foto: Rob Poelenjee

Het bedrag dat Staatsbosbeheer per hectare natuur per jaar krijgt

De monetaire waarde per jaarOostvaardersplassen

10.500 euro
Lees verder