Oppervlakte natuur- en bosgebieden in Nederland met bijna 2,5% afgenomen

 

Tussen 2013 en 2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen, wat overeenkomt met 1,5 keer de oppervlakte van Den Haag. Daarnaast nam ook de hoeveelheid agrarisch gebied af. De hoeveelheid bebouwd gebied nam in deze periode toe met 277 vierkante kilometer (3,4 procent). Dit blijkt uit de Natuurlijk kapitaalrekeningen van het CBS.

De hoeveelheid bebouwd gebied – grond voor wonen, industrie en infrastructuur – is ten koste gegaan van de oppervlakte van natuurlijke en agrarische ecosystemen. De afname van agrarisch gebied was in vierkante meters (178) groter dan de afname van de natuur- en bosgebieden, maar relatief kleiner (0,9 procent ten opzichte van 2,5 procent).

Hoewel natuur- en bosgebieden voornamelijk werden omgezet in bebouwd en agrarisch gebied, is er ook nieuw natuur- en bosgebied ontstaan, voornamelijk vanuit agrarisch gebied. Over het algemeen is er echter meer natuur- en bosgebied veranderd in bebouwd en agrarisch gebied dan andersom.

Grasland het meest afgenomen

Van natuur- en bosgebieden is de oppervlakte van natuurlijk grasland het meest afgenomen, met 131 vierkante kilometer. Daarna volgen bosgebieden (afgenomen met 36 vierkante kilometer) en duin- en kustgebieden (afgenomen met 21 vierkante kilometer). Aan de andere kant namen zowel heide- en stuifzandgebieden als moeras- en veengebieden toe met 15 vierkante kilometer.

Verder lezen:

Minder natuur- en bosgebied in Nederland | CBS

Tussen 2013 en 2022

Afname oppervlakte van natuur- en bosgebieden in Nederland

2,5 procent

Tussen 2013 en 2022

Afname agrarisch gebied in Nederland

0,9 procent