Natuurherstel: kosten van 76 miljard tegenover baten van 129 miljard

 

Het kabinet liet een wetenschappelijke impactanalyse uitvoeren om de gevolgen van de Europese Natuurherstelwet voor Nederland in kaart te brengen. Het resultaat is positief: de maatschappelijke baten van betere natuurbescherming zijn op langere termijn veel hoger dan de kosten: 129 miljard tegen 76 miljard euro. Dat Nederland toch tegen de Natuurherstelwet stemt, stuit veel experts, burgers en beleidsmakers tegen de borst, omdat hier aantoonbaar niet is gekozen voor het maatschappelijk belang.

Nederland: 90% natuurgebieden kleurt rood

Volgens de Europese Natuurherstelwet-verordening moeten alle lidstaten zich inspannen om voor 2030 minstens 30 procent van de bedreigde gebieden te herstellen, en voor 2050 90 procent. Elke zes jaar rapporteren de landen over de status van de habitats. Dat wordt voor veel landen al een hele kluif, maar voor Nederland wacht een nog grotere uitdaging: in de EU is gemiddeld 80 procent van de natuurgebieden er slecht aan toe, in Nederland ligt dat percentage op bijna 90 procent.

Verder lezen: Opgave natuurherstel is fors, maar veel gebeurt al – Nieuwe Oogst

Natuurherstelverordening: forse opgave; winst op lange termijn | Rijksoverheid.nl

Maatschappelijke baten van betere natuurbescherming op langere termijn

Maatschappelijke baten

129 miljard euro

Maatschappelijke kosten van betere natuurbescherming

Maatschappelijke kosten

76 miljard euro