KNMI-scenario's: grote gevolgen in Nederland door veranderend klimaat

 

Nederland moet zich voorbereiden op droge, hete zomers, een zeespiegelstijging van 2,5 meter in het jaar 2100, en uiteindelijk mogelijk zelfs 17 meter. Dat blijkt uit een nieuw KNMI-rapport dat komende jaren grote invloed zal hebben op de inrichting van ons land.

Tijdens de zomers zal het neerslagtekort vaker en hoger oplopen, tot wel tientallen procenten meer dan wat nu gebruikelijk is. En dat betekent: gedoe om de drinkwatervoorziening op peil te houden, problemen voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur, en extra maatregelen om te voorkomen dat zeewater de bodem binnensijpelt en Nederland verzilt. Paradoxaal genoeg kan intussen juist ook de wateroverlast toenemen, doordat er meer hoosbuien zijn en de rivieren vooral ’s winters meer water afvoeren. Daardoor neemt ook de kans op overstromingen toe, waarschuwt het KNMI. In de natuur krijgen vooral graslanden, heidevelden en hoogveen het zwaar door alle veranderingen. In de nieuwe Nota Ruimte is dan ook niet voor niets ‘Water en bodem sturend’ het leidende principe.

Lees verder op NOS.

Scenario NL in 2120 (WUR)

Mogelijke zeespiegelstijging 2100

2,5 m

Mogelijke zeespiegelstijging 2300

17,5 m