Circulaire activiteiten op bedrijventerreinen vragen extra ruimte in 2030

 

Uit onderzoek van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN), in samenwerking met Rienstra Beleidsadvies en Beleidsonderzoek, blijkt dat circulaire activiteiten 870 hectare extra ruimte nodig hebben op bedrijventerreinen in 2030.

De focus van het onderzoek lag vooral op de deelsectoren recycling en reparatie, omdat die beschouwd worden als kernactiviteiten van circulaire economie. Daarnaast zijn recycling en reparatie goed af te bakenen. De verwachting is dat recycling en reparatie als deelsectoren van de circulaire economie de meeste ruimte zullen opeisen in de komende jaren.

Verder verwacht Gerlof Rienstra van Rienstra Beleidsadvies en Beleidsonderzoek dat groei in andere sectoren zich niet vertaalt in een evenredige groei van de ruimtebehoefte. Onderzoeksinstituut CE Delft gaf eerder dat het delen en het verlengen van de levensduur van goederen in potentie leiden tot afname van het ruimtegebruik voor productiefaciliteiten en logistieke activiteiten.

Om tot de 870 hectare extra ruimte te komen, paste Gerlof Rienstra zijn classificatie toe op Noord-Brabant, de provincie met het grootste aantal en verscheidenheid aan bedrijventerreinen. De uitkomsten paste hij vervolgens toe op de de landelijke situatie en ontwikkeling.

“Het gaat in dit geval om een groot aantal industriële bedrijven met reparatie en onderhoud als hoofdactiviteit, afvalbehandeling en recycling, alsmede sloop in de bouw en autogarages. Het zijn activiteiten die allemaal een hoge milieucategorie kennen van minimaal 3 en daarmee op een bedrijventerrein thuishoren. In deze sectoren telt Noord-Brabant ruim 5.000 vestigingen, waarvan er meer dan 2.100 op een bedrijventerrein zijn gevestigd. De vestigingen op in totaal 598 bedrijventerreinen hebben een gemiddelde vloeroppervlakte per werkzame persoon van 344 m² in bedrijfsgebouwen”, aldus Rienstra.

Daarmee is de ruimtebehoefte voor circulaire activiteiten nog niet gedekt. Ook buiten bedrijfsgebouwen is er volgens Rienstra ruimte nodig voor opslag en verwerking. Zo komt de economisch geograaf uiteindelijk tot een gemiddelde vloeroppervlakte van 819 m² per persoon.

Lees verder op skbn.nu

Luchtfoto havengebied en bedrijventerrein. Foto: Rob Poelenjee.

Hectare nodig op bedrijventerreinen voor circulaire activiteiten

870 ha

Gemiddelde vloeroppervlakte per persoon

819 m²