ABN Amro: 'Nederland telt bijna duizend klimaatkwetsbare wijken'

 

Het economisch bureau van ABN Amro heeft een kaart gecreëerd met zogenoemde ‘klimaatkwetsbare wijken’. Het is voor het eerst dat de risico’s op wijkniveau in kaart zijn gebracht. De risico’s bestaan uit overstromingsgevaar en verzakkingen, bijvoorbeeld omdat de fundering wordt aangetast door droogte. Daarnaast bestaat het financiële risico van kosten voor het verduurzamen van een woning, zoals isoleren en energiezuinige verwarming.

In totaal telt Nederland 900 wijken waar klimaatrisico’s en het verduurzamen van woningen voor bewoners mogelijk te veel gevraagd is. In 90 van die wijken speelt een combinatie van risico’s, terwijl de mensen die er wonen financieel kwetsbaar zijn. Hiervan zijn er negentien waar de overheid zich snel op zou moeten richten.

De bank wil de kaart niet delen. Volgens de onderzoekers zou dat onnodige onrust kunnen veroorzaken; er is niet onderzocht welke panden precies blootstaan aan de risico’s. Gemeenten kunnen de kaart wel inzien.

“Het goede nieuws is dat nergens alle risico’s zich opstapelen”, zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro. “Tegelijkertijd moet je zeggen dat één risico een huishouden al in de problemen kan brengen.” Phlippen wijst er op dat het verhelpen van een funderingsprobleem 60.000 tot 100.000 euro kost en het verduurzamen van een woning 5000 tot 30.000 euro.

Lees verder op NOS.

Huurwoningen uit de zestig- en zeventiger jaren worden geschikt gemaakt voor de toekomst. Stroomversnelling is een landelijk experiment van bouwers en woningcorporaties om te kijken hoe we ‎huurwoningen zeer energiezuinig kunnen maken op een financieel haalbare manier. Foto: Riesjard Schropp

Wijken waar klimaatrisico's en het verduurzamen van woningen voor bewoners mogelijk te veel gevraagd is

900

Wijken waarin een combinatie van risico's speelt, terwijl de mensen die er wonen financieel kwetsbaar zijn

90