17.000 kilometer bloemrijke dijken: kansen voor herstel biodiversiteit

 

Op 4 juni 2024 zijn de resultaten van het Future Dikes project gepubliceerd op de Radboud Universiteit. De aanbeveling is duidelijk: maak bloemrijke dijken de nieuwe standaard. In de Ooijpolder, waar een van de pilots plaatsvindt, zijn de rivierdijken momenteel bedekt met tientallen soorten wilde grassen en bloeiende kruiden. Die vormen een dijkbekleding die vanwege hun diepere worteling beter bestand is tegen zomerse droogte en “minimaal zo sterk is tijdens hoogwaters”.

De komende jaren moeten veel dijken worden verbreed en verhoogd. Volgens Anouk te Nijenhuis van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kunnen we met dijkversterkingen bijdragen aan biodiversiteit én een mooi landschap, zonder concessies te doen aan veiligheid. “Dat moesten we wel eerst zeker genoeg weten om dit op grote schaal te kunnen toepassen.”

Als ook de rest van de Nederlandse dijken bloemrijke bekleding krijgen, zal dat een groot verschil maken voor de biodiversiteit, zegt Hans de Kroon, hoogleraar plantecologie van de Radboud Universiteit. Hij geeft aan dat dijken smal zijn, maar een totale lengte hebben van 17.000 kilometer. “Ze kunnen een nieuwe hoofdweg in het landschap vormen voor wilde planten en insecten. En ook mensen zouden daar door heel Nederland van kunnen genieten.” Ook andere dijken zijn geschikt voor een bekleding die rijk is aan bloeiende kruiden, met name als zand en klei worden gemengd in de toplaag. Afhankelijk van het materiaal van de dijk en de locatie zullen de soorten per dijk verschillen.

Groot bloemrijk netwerk

In de landschappelijke randen liggen volgens ecologen kansen voor herstel. Naast dijken geldt dit ook voor wegbermen. Deze worden nu vaak ‘geklepeld’, waarbij planten kapot worden gehakt en het stikstofrijke maaisel elk jaar hoger opstapelt. In zulke klepelbermen hebben bloeiende kruiden nauwelijks kans. Als het maaibeheer in wegbermen zou worden aangepast, zou er potentieel een veel groter bloemrijk netwerk kunnen ontstaan, met een totale lengte van zo’n 80.000 kilometer.

Lees verder via 17.000 kilometer bloemrijke dijken: een reusachtige kans voor biodiversiteit (nos.nl)

MooiNL ABC – Dijken van de toekomst – MooiNL (mooinederland.nu)

Totale lengte dijken in Nederland

Een nieuwe hoofdweg in het landschap voor wilde planten en insecten.

17.000 km
Lees verder

Wegbermen als nog veel groter bloemrijk netwerk

Grote kansen voor herstel biodiversiteit.

80.000 km
Lees verder