Over MooiNL

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: van woningbouw, tot energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Veel opgaven vragen om ruimte. Vanuit programma Mooi Nederland werken we intensief aan deze opgaven, waarbij ruimtelijke kwaliteit het hoogste doel is van de aanpak die het programma hanteert. Hierbij is ontwerpend onderzoek de leidende methode. Samen met ontwerpers en ruimtelijke ordening-partners in heel Nederland ontwikkelen we zowel wenkende toekomstperspectieven (2050 en 2100) als concrete handreikingen op gebiedsniveau (richting 2030). Deze vormen tevens bouwstenen voor  de nieuwe Nota Ruimte.

Er moet veel op een klein oppervlak, en Nederland wordt niet groter. Dat vraagt om heldere keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede, zo eerlijk mogelijke verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van onze leefomgeving. We proberen ruimtes op lokaal, regionaal en landelijk niveau in te passen met gebruikswaarde (functioneel en praktisch), belevingswaarde (fijne, herkenbare plekken) en toekomstwaarde (duurzaam en aanpasbaar). Hierbij zetten we de mensen centraal die deze plekken gebruiken en houden we rekening met toekomstige gebruikers. Belangrijk is dat iedereen zich thuis en verbonden voelt met de eigen leefomgeving, en deze ook in de toekomst van hoge kwaliteit is. Om deze betrokkenheid van inwoners bij de grote opgaven te versterken zet MooiNL ook in op een maatschappelijke dialoog over het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit. Nederland is nooit af. Daarom starten  we deze dialoog voor de lange termijn, en  bouwen we samen aan een Mooi Nederland waar het nu al kan.

Getriggerd? Sluit je aan bij MooiNL-community!

Lees hier het programmaplan (juli 2022)

Hier vind je de Kamerstukken mbt programma MooiNL

 

Blijf op de hoogte over programma NOVEX en de Nieuwe Nota Ruimte: www.denationaleomgevingsvisie.nl