Nieuws | 30 april 2024 | Leestijd 2 minuten

"Van dorpen moeten we geen museum maken"

Minister Hugo de Jonge was te gast bij een aflevering van ROm Live, waar hij met hoofdredacteur Marcel Bayer sprak over het hernemen van de regie op de ruimtelijke ordening met de Nota Ruimte. "Daarin maken we daadwerkelijk ruimtelijke keuzes onderweg naar 2030 en 2050 en 2100." Volkshuisvesting staat bovenaan de agenda. Volgens De Jonge moeten dorpen geen museum worden en is het straatje erbij daarom zo belangrijk.

Minister Hugo de Jonge tijdens ROm Live. Foto: Elba\REC.

Leefbaarheid

“Ieder dorp moet de ruimte hebben om voor z’n eigen jongeren, starters, woningzoekenden en ouderen te bouwen. Zo houdt je een gemeenschap bij elkaar, zo houdt je een gemeenschap leefbaar, anders maak je van een dorp een museum.” Volgens de minister is dat wat een aantal provincies heeft gedaan. Hij moedigt de provincies juist aan om dat straatje erbij te bouwen.

“Tegelijkertijd is straatjes erbij nooit de enige oplossing voor het gebrek aan woningbouwlocaties.” Het gaat ook om grote uitleglocaties.

Nota Ruimte

Op lange termijn kijkt de minister meer naar het oosten, zuiden of westen van het land. “Je kunt niet meer zijn allen op een kluitje in de Randstad blijven wonen. We zullen dus het steven moeten wenden.”

Dit soort keuzes wil hij vastleggen in de nieuwe Nota Ruimte, die verder gaat dan alleen een ruimtelijke visie. In de Nota Ruimte komt ook te staan welke keuzes gemaakt moeten worden voor 2030, 2050 en 2100 en wat dit betekent voor onder meer verstedelijking, landbouw, natuur en de circulaire economie. “Het wordt dus een hele concrete Nota Ruimte met een instrumentatie.”

“Omdat je natuurlijk onmogelijk in één keer naar de Nota Ruimte toekunt, maken we eerst een aantal tussenstappen.” In juni komt De Jonge met een voorontwerp, om de participatie beter vorm te geven. Maar, er wordt niet op de Nota Ruimte gewacht om daadwerkelijk regie te nemen. Zo wordt er bijvoorbeeld al beleid gevoerd rondom distributiecentra. “Daar hebben we met provincies al hele goede afspraken over gemaakt, zodat die niet meer overal mogen komen.”

Over ROm Live

ROm Live is een maandelijkse serie van ROmagazine met online gesprekken en debatten over grote ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken in het landelijke gebied.