Nieuws | 20 februari 2024 | Leestijd 1 minuut

Terugkijken webinar Nota Ruimte van 25 januari 2024

Donderdag 25 januari 2024 vond het 2e webinar Nota Ruimte plaats. Heb je het gemist? Zowel de eerste als tweede webinar over de Nota Ruimte zijn terug te kijken via de website van De Nationale Omgevingsvisie en via de buttons hieronder.

Het eerste webinar vond plaats op 29 juni 2023. Sindsdien is er veel gebeurd. De contourennotitie is vastgesteld met daarin de eerste inhoudelijke richting van de Nota Ruimte. Het participatietraject voor de Nota Ruimte is in volle gang. Tijdens het tweede webinar werden aanwezigen meegenomen in de laatste ontwikkelingen van de Nota Ruimte, de stand van zaken van de programma’s NOVEX en MooiNL en het vervolgproces.

De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

Lees ook: Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte