Nieuws | 9 oktober 2023 | Leestijd 1 minuut

Ruimtelijke kwaliteit bij duurzame energieprojecten

Een goed ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan grotere maatschappelijke acceptatie van duurzame energieprojecten. Hoe kun je meer kwaliteit toevoegen? Wat is daarvoor nodig? Berenschot deed voor NP RES een verkenning naar instrumenten en praktijkervaringen die hiervoor bouwstenen opleveren.

(De)centrale overheden, markt en brancheorganisaties waren betrokken bij de verkenning. Het blijkt dat de meeste kwaliteit toegevoegd wordt als de vergunningverlener – vaak de gemeente en soms de provincie – aan de voorkant duidelijke kaders meegeeft over welke kwaliteit zij minimaal wil waarborgen bij het zonne- of windpark. Het beste resultaat ontstaat als tijdens de hele procedure van planvorming tot vergunningverlening daarop gestuurd blijft worden met een regisseur. Daarnaast is de businesscase van een project afhankelijk van het type project (zon of wind) en de kwaliteitsambities die nagestreefd worden. Er is behoefte aan een specifiek budget voor ruimtelijke kwaliteit, waarbij ruimte is voor maatwerk.

Het gezamenlijk inzetten van zowel een regisseur als een budget leidt tot de grootste impact. De verkenning van Berenschot is besproken door de opdrachtgevers van NP RES en zij omarmen de wens voor meer ruimtelijke kwaliteit. Besloten is om uit te gaan van de definitie van het programma Mooi Nederland.

“Besloten is om uit te gaan van de definitie van het programma Mooi Nederland”