Nieuws | 5 oktober 2023 | Leestijd 2 minuten

Rapport WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur beschikbaar

In het maatschappelijke debat over landbouw en natuur gaat het vaak over het halveren van de veestapel en of we de stikstofdoelen in 2030 of 2035 moeten halen. Maar worden wel de juiste vragen gesteld? Een groep onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research identificeerde 6 dilemma’s die medebepalend zijn voor de toekomst van de landbouw en natuur in Nederland. Het bijhorende rapport is nu beschikbaar.

Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Flevoland. Landbouw ter hoogte van Nagele. Foto: Ivo Vrancken

Langetermijnvisie

In het rapport ‘WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur’ pleiten de onderzoekers voor een langetermijnvisie, overigens zonder dat dit de uitvoering van noodzakelijk natuur- en milieubeleid vertraagt. Wanneer ze een bredere blik werpen, zien ze een aantal ontwikkelingen: De wereldbevolking blijft in de komende decennia verder groeien. Deze miljarden mensen willen we op een duurzame wijze te voeden. Nederland blijft een van de meest vruchtbare landbouwgebieden ter wereld, echter lopen we in Nederland tegen de landbouwkundige, ecologische, economische en maatschappelijke grenzen van ons landbouwsysteem. Kortom, er ontbreekt volgens de onderzoekers een langetermijnvisie.

Sjoukje Heimovaara, bestuursvoorzitter van WUR zegt in de inleiding van het rapport dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is: “Het is tijd om keuzes te maken en een koers te kiezen. Die keuzes zijn echter niet simpel en niet eendimensionaal.”

"Het is tijd om keuzes te maken en een koers te kiezen."

Zes dilemma’s

De onderzoekers hebben verscheidende studies en inzichten van Wageningse wetenschappers geanalyseerd, en daarbij zijn ze tot zes dilemma’s, ofwel zes wezenlijke kwesties die gepaard gaan met lastige keuzes. De dilemma’s bestaan onder andere uit de vragen: wat wordt de Nederlandse bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening? Wat is de functie van de dierhouderij in Nederland? Wat is de morele positie van dieren in onze voedselvoorziening? Hoeveel van de toekomstige klimaat- en natuurdoelen willen we binnen Nederland halen? Gaan we landbouw en natuur in Nederland scheiden of verweven? En kunnen en willen we sturen op consumentengedrag?

Weloverwogen keuzes

Volgens de onderzoekers is het cruciaal om weloverwogen keuzes te maken over deze zes vraagstukken, aangezien deze keuzes de koers van onze toekomstige landbouwsystemen, natuurbeleid en leefomgeving bepalen. Dit gaat om keuzes met betrekking tot de Ruimtelijke ordening van Nederland, de internationale positie van de Nederlandse landbouw, de rol en de omvang van de veehouderij en over de verhouding tussen landbouw en natuur. Elke keuze brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Keuzes uitstellen maakt volgens de onderzoekers de opgaven alleen maar groter en als we wél keuzes durven maken, kan Nederland weer een leidende rol spelen in de voedselvoorziening van de toekomst.

Lees meer: Zes knopen doorhakken voor een nieuwe visie op landbouw, voedsel en natuur