Nieuws | 25 september 2023 | Leestijd 1 minuut

Stichting Ontwerp NL (onderdeel van Platform Ontwerp NL) heeft samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 - 2023). Deze quickscan is als download beschikbaar, en is onderdeel van een gebundelde en gerichte inzet van de ontwerpdiscipline bij de grote transitie-opgaven in Nederland.

Ontwerpend Onderzoek MVRDV Zandstad

In juni 2023 is de Stichting Ontwerp NL opgericht, een initiatief van de vijf beroeps/brancheverenigingen in het ruimtelijk veld (BNA, BNI, BNSP, NVTL, Koninklijke Ingenieurs), de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Vereniging Deltametropool. Doel: kennisuitwisseling organiseren tussen vakgenoten en met partners in het ruimtelijk veld en gericht kennisontwikkeling vorm te geven rond de inzet van de ontwerpdiscipline bij de grote transitie-opgaven waar Nederland in de komende decennia voor staat. De activiteiten van de Stichting worden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van BZK in het kader van Programma MooiNL.

Stel dat-verkenningen: methodiek en quickscan

Vooruitlopend op de daadwerkelijke start is in de periode april-juli 2023 begonnen met de opbouw van Communities of Practice rond de grote opgaven en de organisatie van de 2de Dag van de Ontwerpkracht op 6 juli. Daarnaast is geëxperimenteerd met een eerste fase ‘kennisontwikkeling’ door het laten uitwerken van een methodiek voor Stel dat-verkenningen (zoals in programma MooiNL gebeurt), het laten uitvoeren van een ontwerpverkenning What-if NL 2100 door drie bureaus en het laten uitvoeren van een Quick scan Ontwerpend Onderzoek.