Nieuws & artikelen uit Mooi Nederland

Lees hier het laatste nieuws en interessante columns, verslagen, longreads en meer.

98 resultaten

09 jul 2024 | Gastcolumn

Ruimtelijke kwaliteit

Schiphol per fiets

Als het over de omgeving van Schiphol gaat, dan is het altijd in negatieve zin: hoe de hinder zo goed en zo kwaad als het gaat te verdelen. Theo Baart (fotograaf) en Tijs van den Boomen (journalist en stadsonderzoeker) onderzochten het gebied op zijn eigen merites. Hierbij keken ze naar de historie en de schoonheid, naar de verwaarlozing en de vitaliteit en zochten van daaruit naar een nieuw ruimtelijk perspectief. Op uitnodiging van MooiNL vertellen ze in deze gastcolumn over hun ‘journalistieke planologie’ en over het belangrijkste instrument: de fiets.

Lees verder

07 jul 2024 | Kennis

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke Kwaliteitsaanpak Mooi Nederland

Een goede omgevingskwaliteit is als belangrijk maatschappelijk doel vastgelegd in de Omgevingswet. Ruimtelijke kwaliteit betreft de ruimtelijke dimensie van omgevingskwaliteit. Alle ingrepen in onze fysieke leefomgeving hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit van ons (stads)landschap. Het is de ambitie dat elke ingreep de ruimtelijke kwaliteit vergroot. Daartoe beschrijft Mooi Nederland een kwaliteitsaanpak die het ontwikkelen met kwaliteit ondersteunt. Deze kwaliteitsaanpak is bedoeld voor alle partijen die in gebieden werken aan ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld de transitie van de landbouw en natuur, de energietransitie de aanleg van werklocaties, droge en natte infrastructuur en de ontwikkeling van onze steden.

Lees verder

02 jul 2024 | Nieuws

Voorontwerp Nota Ruimte schetst ruimtelijk beeld van Nederland in 2050

Voormalig minister Hugo de Jonge (Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vrijdag 21 juni 2024 namens het hele kabinet het zogeheten voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorontwerp is een eerste ruimtelijke vertaling van de opgaven voor Nederland richting 2050, met een doorkijk naar 2100. Het benoemt keuzes en geeft richting voor te maken keuzes over grote opgaven die allemaal om ruimte vragen, van landbouw en natuur tot woningbouw, economie en energiezekerheid.

Lees verder