Nieuws | 5 juni 2024 | Leestijd 1 minuut

MooiNL-handreikingen onder de lokale loep

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Het komende half jaar worden de handreikingen van MooiNL op verschillende plaatsen in het land met een breder publiek besproken. Vanaf begin juni coördineert Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA), het netwerk van de ruim 40 lokale en regionale architectuurcentra, diverse activiteiten die zijn verbonden aan de handreiking-thema’s.

De 8 handreikingen van Mooi Nederland.

In die periode organiseren dertien lokale architectuurcentra aanvullende programmering in het kader van MooiNL. Het gaat om verschillende soorten activiteiten, zoals dialoogbijeenkomsten, lezingen, exposities en wandelingen. Daarbij zullen steeds één of meerdere handreikingen ter inspiratie worden gebruikt of andersom: issues in de lokale fysieke leefomgeving worden in de context van de handreikingen geplaatst.

Lokale programmering

Op 13 juni brengt Stichting CoLA tijdens de (kennis)Dag voor de Architectuur, tijdens de Rotterdam Architectuur Maand, een groot netwerk van lokale stakeholders op het gebied van ontwerp en architectuurcultuur samen om ruimtelijke kwaliteit in de breedte te bespreken en te verbinden. De handreikingen vormen ook daar een aanleiding voor. Tevens presenteren ze een tussenstand van de lokale activiteiten die tot dan toe hebben plaatsgevonden en kijken ze vooruit naar wat komen gaat. Na de zomer wordt de lokale programmering vervolgd. Aan het eind van het jaar zal, samen met MooiNL, een slotbijeenkomst worden georganiseerd waar de kennis die is opgedaan uit de lokale activiteiten bij elkaar wordt gebracht.

De eerste lokale activiteit

9 juni: Architectuurcentrum Nijmegen – Expeditie rivierdelta van de toekomst