Nieuws | 21 februari 2024 | Leestijd 1 minuut

Zicht op Nederland: visie op inzet geodata voor maatschappelijke opgaven

Minister Hugo de Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie, voortgekomen uit de gezamenlijke expertise van alle partijen in het Beraad voor Geo-informatie, biedt richtlijnen voor de overheidsambitie om een samenhangend beeld van onze leefomgeving te ontwikkelen. Zicht op Nederland beoogt een toekomst waarin burgers, bedrijven en overheden de beperkte ruimte in Nederland beter beschermen en benutten, dankzij betrouwbare en breed toegankelijke ruimtelijke informatie.

Gemeente Groningen.Nieuwe woonwijk op het Suikerunieterrein in 3D model.
Lekdijk. Met de BRO op zoek naar het 'risico-DNA' van de Lekdijk.
Amsterdam-Almere. Tracés voor de IJmeerlijn (Pampus-IJmeer).

In Nederland staan we voor grote maatschappelijke opgaven die allemaal een impact hebben op onze fysieke leefomgeving. Om doordachte keuzes te maken en zorgvuldig om te gaan met de ruimte die we hebben, is het van belang dat we een goed beeld hebben van zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de ruimte in ons land. Daarvoor is betrouwbare en breed beschikbare informatie over de leefomgeving nodig.

Het versterken van ieders informatiepositie heeft een groot positief effect op de resultaten die we in het fysieke domein willen bereiken. De visie schetst hoe het Beraad voor Geo-Informatie dit wil bereiken. Werken op basis van kennis en data is in de Contourennotitie Nota Ruimte neergezet als ambitie. De visie Zicht op Nederland moet helpen om deze ambitie van een stevige basis te voorzien.

Lees hier meer: Visie Zicht op Nederland | Zicht op Nederland (zichtopnl.nl)

Praktijk – Basisregistratieondergrond