Nieuws | 15 mei 2024 | Leestijd 2 minuten

Eerste hulp bij natuurinclusief

Lodewijk Hoekstra, bekend als tv-presentator, kwartiermaker van ‘Groene Cirkel Groene Gezonde Stad’ en oprichter van NL Greenlabel neemt het voortouw in het belichten van groene initiatieven voor het grote publiek. Met zijn nieuwe initiatief 'On the move to' gaat hij met zijn groene ambulance inspirerende verhalen ophalen en zichtbaar maken hoe Nederland op weg is naar een duurzamere toekomst.

Hoekstra zal letterlijk on the move zijn naar verschillende inspirerende initiatieven van changemakers, CEO’s, gemeenten, wethouders en burgers. “Om de afspraken van Parijs te halen moet er nog veel gebeuren, maar er zijn ook al veel inspirerende initiatieven die aandacht verdienen. We moeten alle zeilen bijzetten in verband met het ongekende verlies aan biodiversiteit en het opwarmende klimaat,” aldus Lodewijk Hoekstra.

Eerste hulp bij natuurinclusief

De kick-off van deze ontdekkingsreis vond op 8 mei plaats plaats, met de lancering van de ‘Eerste hulp bij natuurinclusief’ ambulance door demissionair minister voor Natuur Christianne van der Wal en mede namens demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Met deze groene ambulance biedt Lodewijk eerste hulp bij natuurinclusieve projecten als een groene dokter die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Hij wordt hierbij gesteund door Collectief Natuurinclusief, Groene Cirkels Groene Gezonde Steden en NL Greenlabel. Het zichtbaar maken van groene initiatieven stimuleert anderen om ook in actie te komen, wat weer nodig is om vooruitgang te boeken op het gebied van natuurbehoud en leefbaarheid.

Lodewijk Hoekstra: “Vanaf vandaag ga ik op pad met mijn ‘groene’ ambulance om inspirerende duurzame showcases in Nederland te bezoeken. Mijn doel is om deze verhalen te delen met een groot publiek, in de hoop dat mensen bewuster worden en zien dat er veel gebeurt op het vlak van natuurinclusiviteit. Het is hard nodig dat we de beweging richting natuurinclusief versnellen, zeker gezien de grote afname van biodiversiteit en de dringende gevolgen van klimaatverandering waar we mee te maken hebben. Ik ga kennis halen, maar breng ook zeker mijn eigen expertise mee als groene dokter, onder het mom van ‘eerste hulp bij natuurinclusief’. Elke tuin, woonwijk of industriegebied kan een ecologische stapsteen worden waar mens en natuur in balans zijn.”

On the Move

Via het platform onthemoveto.nl kunnen geïnteresseerden de reis volgen en inspiratie opdoen over verduurzaming en groene initiatieven. Naast video’s en presentaties tijdens de reis, wordt ook een podcastserie uitgebracht met verdiepende verhalen ter inspiratie over de aanpak en uitdagingen van verschillende projecten.