Nieuws | 2 november 2023 | Leestijd 3 minuten

Landschapsarchitect en interieurontwerper Petra Blaisse presenteert 1e Vitruvius Lezing

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

We zijn vereerd dat de internationaal vermaarde landschapsarchitect en interieurontwerper Petra Blaisse onze uitnodiging aanneemt om de eerste Vitruvius Lezing voor haar rekening te nemen. Zij neemt ons op 7 december mee in haar visie – in woord & beeld - op ontwerpkracht, verbeeldingskracht en Ruimtelijke kwaliteit.

Team Inside Outside: Petra Blaisse, Jana Crepon & Aura Luz Melis.

Over Petra Blaisse

Blaisse (1955) begon haar carrière als ontwerpster op de afdeling Vormgeving van het Amsterdams Stedelijk Museum en richtte in 1991 haar eigen bureau op: Inside Outside. Ze is actief als interieurontwerpster, landschapsarchitect en tentoonstellingsmaakster in Nederland en ver daarbuiten. Het liefst werkt ze met bestaande ruimtes, waarbij ze zich laat inspireren door de beoogde gebruikers van die ruimtes. Voor de entree van het vernieuwde Stedelijk museum ontwierp ze een indrukwekkend wandtapijt van 200 m², en creëerde tevens enorme gordijnen van Tilburgs textiel voor de Tilburgse LocHal, die dienen als flexibele binnenwanden. Haar innovatieve toepassingen van gordijnen en tapijten stelt Blaisse in staat om, vaak voor grote culturele en publieke instellingen, architectonische problemen op te lossen.

Inside Outside

Blaisse heeft met haar bureau Inside Outside opdrachten gerealiseerd voor onder meer Casa da Música (Porto), Chazen Museum of Arts & Design (Madison, Verenigde Staten), de CCTV-toren in Peking en de Shenzhen Stock Exchange. In Milaan realiseerde ze Park Porta Romana als een ‘Bibliotheek van bomen’ en won daarmee de harten van de Milanezen.

Momenteel werkt ze aan een groot regeneratief en klimaatadaptief park onder de nieuwe Morandibrug in Genua. In 2021 was Blaisse gast-hoofdredacteur van het themanummer Ondergronds van Blauwe Kamer (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw).

Onlangs werd een portret van Blaisse uitgezonden in De Wereld van Dutch Design. Bekijk het hier terug op NPO3.

Genova_Il Parco Del Polcevera e il Cerchio Rosso © Boeri Architetti Metrogramma & Inside Outside
MIlan Biblioteca degli Alberi © Inside Outside
LocHal TIlburg. Foto: Peter Tijhuis © Inside Outside

Jaarlijkse Vitruvius Lezing

Ruimtelijke ordening is weer terug van weggeweest. De nieuwe Nota Ruimte is in de maak: een visie op en concrete keuzes voor de inrichting van ons land voor nu, straks en later (2030, 2050, 2100). Ruimtelijke kwaliteit is hierbij het uitgangspunt. Programma MooiNL heeft de taak om dit borgen, en om de maatschappelijke dialoog hierover te stimuleren. 

Het lanceren van een jaarlijkse Vitruvius Lezing is hier een nieuwe stap in. Ambitie: een hoogwaardige, inspirerende en relevante dialoog starten over het belang van Ruimtelijke kwaliteit, voor de lange termijn. Immers: Nederland is nooit af en Ruimtelijke kwaliteit is cruciaal voor een duurzame en mooie leefomgeving – plekken waar we ons thuis voelen.

Zoals het bij onze ontwerpend onderzoeken en in de nieuwe Nota Ruimte waardevol is om ver weg te kijken en onze toekomst te verbeelden, zo nodigen we voor de Vitruvius Lezing een prominente ruimtemaker uit die heeft bewezen – vanuit visie – Ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Aan Blaisse op 7 december ruim baan om haar visie te delen.

Over Vitruvius en Ruimtelijke kwaliteit

Vitruvius was een Romeinse architect, ingenieur en auteur die in de eerste eeuw voor Christus via zijn standaardwerk “De architectura” Ruimtelijke kwaliteit muntte. Een goed gebouw moet volgens Vitruvius voldoen aan drie eisen: utilitas (bruikbaarheid), firmitas (duurzaamheid) en venustas (schoonheid). Eeuwen later, begin jaren tachtig, worden deze begrippen door de Rijksplanologische Dienst vertaald naar een toetsingskader met 3 ruimtelijke waarden: gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (eigenheid en schoonheid) en toekomstwaarde (duurzaam en aanpasbaar).

Via onder meer de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is Ruimtelijke kwaliteit anno nu de rode draad in Programma MooiNL. Het krijgt een wezenlijke plek in de nieuwe Nota Ruimte, gekoppeld aan brede welvaart (economische, ecologische en sociaalmaatschappelijke waarde).

MooiNL Partnerevent op 7 december

Tijdens ons 2e partnerevent presenteren we de oogst van onze ontwerpend onderzoeken naar wenkende toekomstperspectieven en concrete handelingsperspectieven op gebiedsniveau. We doen tevens een ‘botsproef’: wat vinden jullie van deze ‘producten’ en qua handreikingen: wat hebben jullie nodig om er morgen mee aan de slag te gaan.