Nieuws | 18 april 2024

Kamerbrief voortgang regie op ruimtelijke ordening

Met een ‘voortgangsbrief ruimtelijke ordening’ informeert Minister De Jonge (BZK/ VRO) de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het herpakken van de Rijks-regie op de ruimtelijke ordening. De minister gaat in deze brief op de nieuwe Nota Ruimte, de eerste inhoudelijke resultaten van programma NOVEX, en de tussentijdse resultaten van programma Mooi Nederland. Op 22 mei (o.v.) volgt een kamerdebat.