Nieuws | 25 september 2023 | Leestijd 1 minuut

De logistiek van morgen begint vandaag

Energie & economie Toekomstwaarde

Toon durf en maak noodzakelijke veranderingen mogelijk. Daartoe roept het College van Rijksadviseurs (CRa) overheid en bedrijfsleven op. De logistieke sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire economie. Mits de overheid de regie durft te pakken om hiervoor de juiste condities te scheppen. Hoe kunnen we nu werken aan een gezonde bloedsomloop voor de circulaire economie? Het CRa doet vijf aanbevelingen in het advies ‘De logistiek van morgen begint vandaag’.

Het nieuwe advies van het CRa is het derde in een reeks. Deze startte in 2019 met een rapport waarin de maatschappelijke zorgen over de vormgeving en inpassing werden geagendeerd, naast een roep om meer regie van alle overheden. Dit nieuwe rapport geeft meer inkleuring aan de adviezen en adresseert ook nieuwe thema’s zoals de samenhang met de woningmarkt. De roep om de allerhoogste eisen te stellen vult Programma Mooi Nederland in; we ontwikkelen in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten én bedrijfsleven nieuwe inrichtingsconcepten die we in 2024 aan de gemeentelijke collega’s ter beschikking stellen samen met instrumentarium hoe die te realiseren. We zoeken hierbij naar mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik, herontwikkeling en betere aansluiting op het landschap.

MooiNL-coördinator Charles Aangenendt: “Deze inrichtingsconcepten ontwikkelen we voor grootschalige distributiecentra en circulaire werklocaties. Doel is om het totale ruimtebeslag te beperken, een balans te vinden met de economische noden en zo ook concreet te laten zien dat we de zorgen die hierover leven in de samenleving hebben gehoord.”