Nieuws | 27 november 2023

Architectonisch kader Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en het College van Rijksadviseurs hebben een architectonisch kader opgesteld over het belang van duurzame, betaalbare en kwalitatieve woonprojecten gebouwd voor de toekomst. Ook MooiNL streeft naar Ruimtelijke en architectonische kwaliteit als vertrekpunt bij de woningbouwopgave.

De opgaven waar we nu voor staan zijn groot. Of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: we zullen anders met de ruimte moeten omgaan, dus ook met onze woonomgeving en de wijze waarop woningen en buurten tot stand komen.

Architectonisch kader Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit