Nieuws & artikelen uit Mooi Nederland

Lees hier het laatste nieuws en interessante columns, verslagen, longreads en meer.

47 resultaten

21 feb 2024 | Verslag

Energie & economie

Hugo de Jonge bezoekt bedrijventerrein Distripark Dordrecht: ‘Oog voor omgeving en duurzaamheid’

Op 12 februari bracht Minister De Jonge (VRO) een werkbezoek aan Distripark Dordrecht. Aanleiding was de kamerbrief die hij samen met de ministers van EZK en IenW in december 2023 heeft gestuurd over de nieuwe beleidslijn ‘Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’, waarin de focus ligt op ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van ‘verdozing’. De beleidslijn sluit aan bij de ambities van programma Mooi Nederland, gericht op het versterken van ruimtelijke kwaliteit. In Dordrecht was te zien hoe nieuwe bedrijven geclusterd zijn gevestigd en hoe bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd - met speciale aandacht voor het aanbrengen van ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder

21 feb 2024 | Nieuws

Ruimtelijke kwaliteit

Zicht op Nederland: visie op inzet geodata voor maatschappelijke opgaven

Minister Hugo de Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie, voortgekomen uit de gezamenlijke expertise van alle partijen in het Beraad voor Geo-informatie, biedt richtlijnen voor de overheidsambitie om een samenhangend beeld van onze leefomgeving te ontwikkelen. Zicht op Nederland beoogt een toekomst waarin burgers, bedrijven en overheden de beperkte ruimte in Nederland beter beschermen en benutten, dankzij betrouwbare en breed toegankelijke ruimtelijke informatie.

Lees verder