Onderzoek | 11 juni 2024 | Leestijd 1 minuut

Zo maximaliseer je de ruimtelijke kwaliteit op grootschalige bedrijfsterreinen

Energie & economie Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

De handreiking 'Clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen' wordt besproken in het artikel 'Zo maximaliseer je de ruimtelijke kwaliteit op grootschalige bedrijfsterreinen' op Gebiedsontwikkeling.nu. Deze MooiNL handreiking is in de praktijk getoetst om de ruimtelijke kwaliteit in clusters van grootschalige bedrijfsterreinen te maximaliseren. Lees het stuk hieronder.

Argisto. Foto: Rufus de Vries.

Joline Snel

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Charles Aangenendt

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

De handreiking Clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen moet (onder andere) richting geven op het terrein van de andere twee ‘zachte’ middelen: co-creatie en het leren van goede voorbeelden. De publicatie, opgesteld vanuit programma Mooi Nederland, geeft volgens de auteurs “gemeenten, provincies, ontwikkelaars en bedrijven een overzicht van ruimtelijke strategieën voor de ontwikkeling van en transformatie naar clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen mét ruimtelijke kwaliteit.” In de handreiking staan zowel concrete fysieke maatregelen als de benodigde bouwstenen, instrumenten en inrichtingsconcepten. “Deze handreiking heeft geen formele status, maar biedt suggesties voor inrichting met ruimtelijke kwaliteit. De aanbevelingen en conclusies van de handreiking worden opgenomen in de op te stellen Nota Ruimte. En de handreiking geeft ook uitwerking aan de (eerdergenoemde) gezamenlijke landelijke beleidslijn.”

De handreiking benoemt acht kernopgaven die volgens de auteurs relevant zijn voor de inrichting van ieder bedrijventerrein. Daarom zouden ze “alle acht deel uit moeten maken van de integrale uitwerking van deze gebieden. Dat maakt het waardevol om bij aanvang van iedere ontwikkeling en transformatie aan de hand van de acht kernopgaven in kaart te brengen hoe deze tot uiting komen op die locatie. Dit draagt bij aan de integraliteit van de ruimtelijke plannen en voorkomt dat belangrijke opgaven over het hoofd worden gezien.” Vervolgens zijn er bouwstenen en instrumenten opgesteld waarmee betrokken partijen invulling kunnen geven aan deze kernopgaven. Ze zijn in vijf studiegebieden ook direct getoetst zodat “de handreiking ook op andere locaties toegepast kan worden en kan bijdragen aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.”

Integraliteit

De auteurs zijn duidelijk in de slotconclusies en aanbevelingen. De kwaliteit van het landschap blijft bij de inrichting van deze terreinen vaak onderbelicht, zowel bij de locatiekeuze als de concrete inrichting van het gebied. Om tot een “complete invulling van de drie waarden te komen” én aan te sluiten bij ‘water en bodem sturend’ “dient de landschappelijke laag integraal mee te worden genomen in de ontwikkeling en ontwerp.” Daarbij is zowel in het aanwijzen van ontwikkellocaties als in het verkavelen van terreinen een centrale rol weggelegd voor gemeenten en provincies. “Om te komen tot daadwerkelijke toepassing van de handreiking is het van belang deze op te nemen als integraal onderdeel van het ontwikkelproces van clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen.”

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Energie & economie
Kennis

Clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen

De handreiking Grootschalige bedrijfsvestigingen (zie pdf links of onderaan de pagina) biedt inspiratie en concrete ideeën voor de ontwikkeling en transformatie van clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen (omvang van meer dan 5 hectare). Dit doen we door middel van het aanreiken van bouwstenen, inrichtingsconcepten en instrumentarium voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars en bedrijven. Deze handreiking heeft geen formele status, maar biedt suggesties voor inrichting met ruimtelijke kwaliteit. De aanbevelingen en conclusies van de handreiking worden opgenomen in de op te stellen Nota Ruimte.

Lees verder