Interview | 30 april 2024 | Leestijd 2 minuten

Jongerenparticipatie loont

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Hieronder lees je het interview met Bram Geurds, bestuurder Nationale JeugdRaad (NJR), dat is opgenomen in de Op Pad-gids. Lees de hele gids voor meer interessante interviews en columns via de pdf links van deze pagina.

Delft Technopolis Sciencepark. Foto: Rob Poelenjee.

Marieke Berkers

Journalist

Bram Geurds

Bestuurder Nationale JeugdRaad (NJR)

Bram Geurds is bestuurder van de Nationale JeugdRaad (NJR) en houdt zich bezig met lokale inspraak. De NJR is een koepelorganisatie van 36 landelijke jongerenorganisaties voor jongeren van 12 tot en met 29 jaar. Al die organisaties zetten zich met focus op eigen thema’s in om de deelname van jongeren aan de samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Van het trainen van jongeren in het herkennen van de eigen kracht tot en met het meedenken over de inrichting van hun leefomgeving.

Eigen perspectief

Geurds: “De intrinsieke motivatie om jongeren een podium te geven lijkt te vaak ontbreken in het Nederlandse politieke systeem. Daarin wordt bepaald voor jongeren in plaats van door jongeren. Wij vinden dat je jongeren nooit mag vergeten bij keuzes voor de inrichting van de ruimte, vooral niet als het om plekken gaat die speciaal voor hen zijn bedoeld. Jongeren hebben een heel eigen perspectief, waarvan de volgende generaties zich vaak niet bewust zijn. Ze kijken anders naar het belang van bijvoorbeeld lokale OV-verbindingen of de inrichting van schoolpleinen. Ook werd de NJR betrokken om ideeën over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toekomst van Nederland te delen. Belangrijk, want de huidige jongerengeneratie gaat het meeste merken van de keuzes die nu gemaakt worden voor morgen.”

Betekenisvol inrichten

Geurds: “Wat mist is het structureel plek geven van jongerenparticipatie in processen. Hoe richt je jongerenparticipatie betekenisvol in? Die vraag beantwoorden begint bij het inrichten van een goed proces. Je moet daarbij borgen dat er ook wordt geluisterd naar wat jongeren te zeggen hebben. Want de politiek luistert lang niet even goed naar jongeren.” Het goed organiseren van jongerenparticipatie betekent dat je vertrouwen moet creëren onder jongeren en dat kost tijd. Geurds: “Ook verdwalen veel jongeren in gemeenteland. Ze moeten de tijd krijgen om er hun weg in te vinden.” Tijd is een schaars goed bij gemeenten. Geurds: “Daarom ziet men jongerenparticipatie vaak als een last. Omdat het niet verplicht is, is er ook een gebrek aan financiële en praktische ondersteuning. Dit gezegd hebbend, benadruk ik graag dat er ook gemeenten zijn die het goed oppakken en laten zien dat het weldegelijk kan.”

"Wij vinden dat je jongeren nooit mag vergeten bij keuzes voor de inrichting van de ruimte, vooral niet als het om plekken gaat die speciaal voor hen zijn bedoeld."

Borging van jongerenbijdragen

In sommige Europese landen is jongerenparticipatie verankerd in de wetgeving. In België bijvoorbeeld, heeft elke gemeente verplicht een Jeugdraad. Die verankering in het proces is positief, maar Geurds is ook kritisch. “In België is niet goed bij wet vastgelegd hoe zo’n Jeugdraad in de prakrijk vorm te geven. Omdat de invulling interpretabel is ben je ook de controle kwijt op de borging van bijdragen van jongeren. Die controle op politieke terugkoppeling is belangrijk, anders werkt jongerenparticipatie veel te vrijblijvend.”

Expertise benutten

Geurds: “Mijn missie tijdens de driedaagse is om bij iedereen een zaadje te planten dat nadenken over hoe jongerenparticipatie op een betekenisvolle manier in te richten belangrijk is. Wij hebben de expertise om dat goed te organiseren, want we werken met vijf man sterk aan dit thema. Ik zou zeggen, benut die expertise!”

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

“We moeten nú doen wat we al weten”

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Voor de Op Pad-gids interviewden we onder andere Michaël van Buuren, onderzoeker landschapsarchitectuur Wageningen Environmental Research. Lees hier zijn inspirerende betoog of de hele gids (met programma, interviews en columns) via de pdf links van deze pagina.

Lees verder