Onderzoek | 9 mei 2024

Rapport MooiNL: Een ruimtelijk handelings-perspectief voor de mobiliteitstransitie in de stad

Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Het Programma Mooi Nederland stelt ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde én toekomstwaarde) centraal bij het ordenen van de ruimte. Middels ontwerpend onderzoek worden op gebiedsniveau integrale handelingsperspectieven ontwikkeld, die laten zien hoe complexe opgaven zo gecombineerd kunnen worden dat de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Het Rapport MooiNL: 'Een ruimtelijk handelings-perspectief voor de mobiliteitstransitie in de stad' gaat over de ruimtelijke impact van de mobiliteitstransitie en tot welk concreet handelingsperspectief er op basis van de bouwstenen kan komen om de transitie per ruimtelijk concept integraal en samenhangend op te pakken.

Mensen verlaten de ondergrondse fietsenstalling van Rotterdam Centraal. Foto: Riesjard Schropp.

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst

Loes van Wolferen

Trekker Groen en gezond leven in de stad

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Aanleiding en doel

Het Programma Mooi Nederland stelt ruimtelijke kwaliteit centraal in de aanpak van maatschappelijke opgaven. In actielijn 2 worden concrete inrichtingsoplossingen voor complexe thema’s op gebiedsniveau ontwikkeld. De vraag is hoe de opgaven in elkaar gepast kunnen worden, zonder in te boeten op ruimtelijke kwaliteit.

Eén van de drie perspectieven is Leefbare steden en regio’s. Binnen dit perspectief zijn er drie ruimtelijke concepten. Dat zijn: Groen en Gezond leven in de stad, Wijken van de Toekomst (naoorlogse wijken) en (Hoog)stedelijke knooppunten. Er zijn drie transitieopgaven – Water & Bodem sturend, de Mobiliteitstransitie en de Energietransitie – die in alledrie de ruimtelijke concepten randvoorwaardelijk zijn in het slagen van het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit, en daarom bij de stapelingen van opgaven een belangrijke rol spelen. In dit document vind u de uitwerking van een ruimtelijke handelingsperspectief voor de mobiliteitstransitie.

In deze studie wordt onderzocht welke inzichten en methoden van de mobiliteitstransitie in het Programma Mooi Nederland meegenomen moeten worden in de uitwerking van de drie ruimtelijke concepten. Hierbij wordt er gekeken naar ontwerp (fysieke maatregelen), instrumentarium (beleidsingrepen) en proces. Er wordt onderzocht wat de ruimtelijke impact van de mobiliteitstransitie is en tot welk concreet handelingsperspectief we op basis van de bouwstenen kunnen komen om de transitie per ruimtelijk concept integraal en samenhangend op te pakken.

Naast dit onderzoek zijn vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd voor de transitie water en bodem sturend en de energietransitie in de stad.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Steden & regio's

Nieuwe toekomstbeelden voor onze steden en landschappen

Anne Loes Nillesen is oprichter Defacto Stedenbouw en Hoogleraar Urban design aan de TU Delft. Vanuit haar expertise kijkt ze naar de impact van grote transities op de stad, zoals klimaat, zeespiegelstijging, hitte en neerslag, mobiliteit en circulariteit. Op uitnodiging van MooiNL deelt Anne Loes haar inzichten over de transitieopgaven waar we voor staan, en onderstreept zij het belang van ontwerpend onderzoek en kwalitatieve inrichtingsprincipes.

Lees verder