Nieuws | 1 juli 2024

Raamovereenkomst Ruimtelijk Ontwerp

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Sinds de start van programma Mooi Nederland in 2022 zetten we ontwerpkracht centraal. Met ontwerpend onderzoek als leidende methode, ook voor de Nota Ruimte en de NOVEX-gebieden, zetten we verbeeldingskracht in bij de ‘wederombouw’ van Nederland. Ruimtelijk ontwerpers – van stedenbouwkundigen via ingenieurs tot landschapsarchitecten – zijn dus een belangrijke partner, met hen kunnen we hoopvolle toekomstbeelden en concrete perspectieven creëren en vertalen naar nationaal beleid voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Annemijn Oskam

Beleids- en communicatieondersteuner

De afgelopen jaren heeft Mooi Nederland met verschillende ontwerpbureaus gewerkt aan stel dat-verkenningen en wenkende toekomstperspectieven richting 2050 en 2100 en aan handelingsperspectieven op gebiedsniveau richting 2030. Deze zijn onder meer ingezet als concrete bouwstenen voor het voorontwerp Nota Ruimte. Ambitie is om ontwerpend onderzoek voor de lange termijn in te zetten als leidende methode bij onze ruimtelijke-ordeningsopgaven. We kijken er dan ook naar uit om via de raamovereenkomst Ruimtelijk Ontwerp (voor de komende vier jaar) een samenwerking aan te gaan met 20 verschillende opdrachtnemers en consortia. Voor ontwerpend onderzoek op de thema’s water & bodem, landbouw & natuur, duurzame energie & (circulaire) economie en leefbare steden & regio’s.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit

Werken aan MooiNL: 8 handreikingen op gebiedsniveau

Met de inzet van ontwerpend onderzoek-allianties heeft MooiNL een set van acht handreikingen ontwikkeld, bedoeld om concrete handelingsperspectieven aan te reiken voor het werken aan ruimtelijke opgaven op concrete plekken, van binnenstad tot buitengebied. Het initiatief voor het maken van deze handreiking komt voort uit het programma Mooi Nederland. Het programma is in de zomer 2022 van start gegaan onder aanvoering van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder