Verslag | 4 oktober 2023 | Leestijd 3 minuten

Op Pad met Vitruvius (deel 4/slot)

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Begin juni 2023 nodigde programma MooiNL een groep ruimtelijke ordening-professionals uit om mee op pad te gaan langs negen locaties en initiatiefnemers in Overijssel en Flevoland. Doel: komen tot een gedeeld begrip van ruimtelijke kwaliteit en tot nieuwe inzichten in het beoordelen en borgen ervan tegen de achtergrond van de vele transities waar we middenin zitten. In dit 4e en laatste deel presenteren we het complete Reisverslag (zie pdf), inclusief de verslagen van de vrije denkers en verbeelders die mee op pad waren.

Renson van Tilborg

Communicatie & Activatie

In het Reisverslag bundelen we niet alleen de 3 delen die we online plaatsten de afgelopen weken, maar ook de verslagen in woord en beeld van een aantal deelnemers. Zoals Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Ook Rome is niet in 1 keer gebouwd, zo stelt hij in zijn verslag, om vervolgens te pleiten voor wendbare plannen voor een onvermijdelijke toekomst’. 

Collega-Rijksadviseur Jannemarie de Jong vraagt zich in haar verslag af of het niet tijd wordt voor ‘flipping ruimtelijke planning’ zoals bij het concept Flipping the Classroom uit onderwijsland. 

Timothy Stacey is Researcher bij Urban Futures Studio (UU) en was op uitnodiging van MooiNL mee Op Pad met Vitruvius in de rol van Kwaliteitsluisteraar. In zijn verslag reflecteert hij op zijn Op Pad-ervaringen via een zelfbedacht toetsingsinstrument: het ‘religieus repertoire’. 

Lucas de Man (Company New Heroes) deelde op de slotdag van Op Pad met Vitruvius zijn ervaringen in column-vorm. Wat betekent het een ‘Vitruviaan’ te zijn, zo vraagt hij zich af. Plus een gedicht ter extra overpeinzing. 

Aan Marlies Vermeulen van het Institute of Cartopologycartografie ontmoet antropologie – vroegen we om op haar manier de Sallandse Heuvelrug in kaart te brengen. Dat deed Marlies door alle deelnemers een Nanometer te geven waarop ze hun ‘locatiegebonden’ ervaringen konden schrijven. Die input vertaalde zij naar een mooie, betekenisvolle Cartopology-kaart.

Nadia Pepels (Architect & Young Innovator) tekende op haar beurt voor een beeldverslag (zelf noemt ze het ‘handtekening’) van ons bezoek aan de gemeente Zwolle. Daarin stipte ze, letterlijk, de plekken aan waar ze Ruimtelijke kwaliteit tegenkwam, van Stationsgebied tot Kraanbolwerk. 

Bij een constructieve, toekomstgerichte dialoog over Ruimtelijke kwaliteit mogen jongeren niet ontbreken. Daarom nodigde we een extra jongerendelegatie uit om mee op Pad te gaan met Vitruvius: Dirk Brantjes, Duurzaamheidsconsultant en projectleider in de gebouwde omgeving (Arcadis) & Klimaatburgermeester Utrecht, Madelien Kindt, junior rentmeester (Klement Rentmeesters) en Sander van Venetië, Adviseur Omgevingskwaliteit bij Stichting Dorp, Stad en Land. Het drietal pleit in gezamenlijk verslag voor een herverdeling van waarden. 

Niet in de laatste plaats vind je in het Reisverslag ook interviews met RO-professionals die mee op pad waren in de rol van zogenoemde Reisleiders & Kwaliteitsluisteraars, onder wie ecoloog Louise Vet, Challenge Officer Pallas Agterberg (Alliander), watergezant Henk Ovink, onderzoeker Joost Tennekes (PBL), architect Sandra van Assen (Mooi Noord-Holland), programmaleider Marian Stuiver (WUR) en ruimtelijke ontwerper en onderzoeker Jutta Hinterleitner (TU Delft).  

Tezamen onderstrepen al deze interviews en verslagen het belang dat we hechten aan het goede gesprek over de toekomst van ons landgebruik. Het realiseren en borgen van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde begint bij een gedeeld begrip van deze Vitruvius-waarden. Wat dat betreft waren vooral ook de gesprekken met de locals op de door ons bezochte plekken zeer waardevol. Gezien de vele positieve reacties en hoeveelheid aan bijdragen lijkt het erop dat we met Op pad op Vitruvius een goede nieuwe weg zijn ingeslagen. Voor Team MooiNL smaakt het in ieder geval naar meer. Bovendien: Nederland is nooit af, en inrichting van het land dus ook niet. We zijn onderweg – op naar een Mooi Nederland boordevol Ruimtelijke kwaliteit.  

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

Op pad met Vitruvius (deel 1)

Begin zomer ‘23 ging programmateam MooiNL (ministerie van BZK) op pad met een groep RO-professionals, van rentmeester tot wetenschapper, langs negen locaties in Overijssel en Flevoland op zoek naar ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder