Gastcolumn | 26 april 2024 | Leestijd 4 minuten

“Nur wo man zu Fuss war, war man wirklich”

Energie & economie Landbouw & natuur Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Speciaal voor de reisgids (zie pdf links van deze pagina) schreef Maarten Goorhuis, directeur Stichting Pieterpad, een column over de belevingswaarde van onze wandelpaden. Verslag in woord en beeld volgt in mei, evenals een podcast.

Pieterpad in beeld. Foto: Wahid Fayumzadah.

Maarten Goorhuis

Directeur Stichting Pieterpad

“Nur wo man zu Fuss war, war man wirklich.” Dit citaat van Goethe kun je vinden op een schuur in de Duffelt, een streek op de grens van Nederland en Duitsland bij Millingen aan de Rijn. De schuur staat in Duitsland, het opschrift is alleen te lezen vanaf het Pieterpad dat hier op Nederlandse grond direct langs loopt. Goethe slaat hiermee de spijker op zijn kop: alleen te voet kun je het landschap werkelijk beleven. Alleen te voet kun je aarden met je omgeving, deze volledig waarnemen, ruiken, voelen, en proeven. Alleen te voet maak je contact met de mensen, dieren, planten, en al wat verder het landschap bepaalt. Als we het gaan hebben over de belevingswaarde van het Nederlandse landschap, dan moet de voetganger dus wel het uitgangspunt zijn.

1,8 miljard ommetjes

De populariteit van wandelen is weer aan het groeien. Volgens Wandelnet maakten bijna 12,3 miljoen Nederlanders (16+) in totaal 1,8 miljard ommetjes van tussen de 5 en 10 km. Ook het lange afstand wandelen, bijvoorbeeld over het Pieterpad, is populairder dan ooit. De reactie die we het vaakst terug horen van de Pieterpad-wandelaar is: “ik wist niet dat Nederland zo mooi is”. Voor ons als routemakers is dat natuurlijk een geweldig compliment. Maar wij weten ook als geen ander dat het niet altijd eenvoudig is om een doorgaande route met een hoge belevingswaarde in stand te houden.

Belevingswaarde is bij uitstek waar het om gaat bij een lange afstand wandelroute zoals het Pieterpad. Daarom is Nederland ook een fantastisch wandelland, want de verscheidenheid aan verschillende landschappen is enorm, en doordat de oppervlakte beperkt is, is de afwisseling groot. Belevingswaarde gaat niet alleen over de hoeveelheid natuur, al is dat wel een belangrijke factor. Ook het centrum van Maastricht heeft een hoge belevingswaarde, net als de typische streekgebonden cultuurhistorische elementen onderweg, zoals de typische manier van rietvlechten die je kunt zien op boerenschuren in sommige Overijsselse dorpen, of de vele kapelletjes en wegkruizen in Limburg. Als routemaker is het de kunst om via mooie, liefst kleine en onverharde paden een parelketting te rijgen van dit soort elementen. Dat maakt een wandeling tot een beleving.

Belevingswaarde onder druk

Die belevingswaarde staat constant onder druk. De bedreigingen zijn groot en komen van veel verschillende kanten. De belangrijkste bedreiging is misschien wel de algehele achteruitgang van de natuur en de intensivering van de landbouw. Dat leidt ertoe dat sommige natuurgebieden staan weg te kwijnen, maar ook dat de belevingswaarde van overgangsgebieden tussen landbouw en natuur, die van oudsher het meest interessant zijn, soms sterk achteruit gaat. Bloemrijke weilanden verworden er tot oninteressante grasfalt-vlaktes die je liever vermijdt.

Stads- en dorpsuitbreidingen kunnen uiteraard ook grote gevolgen hebben. Zo besliste de gemeente Doetinchem jaren geleden in haar wijsheid om ten zuiden van de stad een nieuw industrieterrein aan te leggen, Wijnbergen. Dwars over de route van het Pieterpad. Het leidde ertoe dat de route over een lengte van bijna 20 km werd aangepast en dat Doetinchem uit de route verdween. De economische consequenties daarvan kunnen groot zijn voor betrokkenen. Al die wandelaars geven immers hun geld uit langs de route waar ze eten, drinken en overnachten. We hadden dan ook een camping-eigenaar huilend aan de lijn omdat het Pieterpad nu niet meer langs zijn terrein loopt.

Pieterpad wandelaars in de Gasterse Duinen.

Klimaatverandering is een andere belangrijke bedreiging waarvan we de precieze impact nog niet kunnen inschatten. Toch merken we de gevolgen nu al. Een belangrijke maar kwetsbare schakel in de route is bijvoorbeeld het voet-/fietsveer over de Rijn bij Millingen aan de Rijn. Door klimaatverandering nemen de exploitatiekosten toe. De oevergemeenten leken echter niet bereid om dieper in de buidel te tasten voor het veer. De veerbaas besloot daarom het veer in het onrendabele seizoen, van oktober tot april, uit de vaart te nemen. Pas toen de Stichting Pieterpad aankondigde dat ze de route ging wijzigen als het veer niet het hele jaar zou blijven varen kwam de zaak weer in beweging. De economische belangen van horeca- en overnachtingsadressen wogen toch zwaarder en uiteindelijk werd een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten met de veerbaas. Bijzonder daarbij is dat ook een niet-oevergemeente als Montferland hierbij een duit in het zakje deed. Montferland was bang dat een routewijziging van het Pieterpad anders ook hun gemeente zou kunnen treffen.

"Onze missie moet zijn dat mensen in de toekomst niet langer verbaasd zijn over hoe mooi Nederland is, maar dat dit algemene kennis is die in de praktijk dagelijks bevestigd wordt."

In de herfst en winter van 2023/2024 hebben we kunnen ervaren wat extreme regenval doet met de wandelpaden. Op tientallen plekken hebben we alternatieve routes moeten ontwerpen omdat op sommige plaatsen bospaden verwerden tot watervlaktes of omdat paden extreem modderig werden. In de 40 jaar dat het Pieterpad bestaat hebben we zoiets nog niet eerder meegemaakt.

En dan hebben we het nog niet gehad over de bedreigingen van infrastructuur. Niet alleen van autowegen die de route doorkruisen, maar ook van wandelpaden die fietspaden worden. Of van de toegenomen recreatiedruk waardoor fietsers je soms ook diep in het bos nog van de sokken rijden. Ook dat is belevingswaarde.

“Ik wist niet dat Nederland zo mooi is”. Dat zeggen veel Pieterpad wandelaars na afloop van hun tocht, ik haalde het eerder al aan. Onze missie moet zijn dat mensen in de toekomst niet langer verbaasd zijn over hoe mooi Nederland is, maar dat dit algemene kennis is die in de praktijk dagelijks bevestigd wordt. Daarvoor is er nog veel te doen.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

“We moeten nú doen wat we al weten”

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Voor de Op Pad-gids interviewden we onder andere Michaël van Buuren, onderzoeker landschapsarchitectuur Wageningen Environmental Research. Lees hier zijn inspirerende betoog of de hele gids (met programma, interviews en columns) via de pdf links van deze pagina.

Lees verder