Column | 17 oktober 2023 | Leestijd 2 minuten

Een perspectief voor de stad

De stad wordt verbouwd. Er verschijnen nieuwe woningen, tegels worden gewipt, groen groeit mee, binnensteden gaan op de schop en laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze verbouwing van de Nederlandse steden is nodig, want er zijn grote transities en opgaven zoals klimaatverandering en woningnood. Maar verbouwen is niet altijd leuk en er is een duidelijk plan nodig waar we naartoe willen werken. Gemeenten, bewoners, ondernemers en andere stadsmakers steken hun handen daarom uit de mouwen. Met het programma Mooi Nederland pakt de Rijksoverheid ook de (werk)handschoen op.

Impressie Stationsomgeving Leiden – Bron: VenhoevenCS

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Binnen het programma MooiNL werken we door middel van ontwerpend onderzoek aan drie stedelijke thema’s: Groen en gezond leven in de stad, Naoorlogse woonwijken en Stedelijke knooppunten. In het onderzoek gaan we samen met gemeenten, andere ministeries, adviesorganen en andere organisaties (de betrokken allianties) op zoek naar handvatten voor gemeenten en stadsmakers. Deze bestaan uit praktische tips om de stad duurzamer, beter en mooier te maken. Denk aan het maken van een groenvisie, strategieën hoe om te gaan met het toevoegen van woningen in een bloemkoolwijk, of het beter verbinden van wijken rondom een stationsgebied voor voetgangers en fietsers. Naast al deze ruimtelijke ingrepen, zoeken de ontwerpteams ook naar antwoorden op de vraag: hoe dan? Want bij al die verbouwingen en plannen, lopen we soms ook tegen muren op.

Handreikingen om te werken aan leefbare steden

De eerste inzichten uit deze onderzoeken komen in beeld. Voorbeelden uit binnen- en buitenland laten zien dat de toekomstige stad nu al wordt ontworpen en gebouwd. Het ruimtelijk oplossen van een stapeling van opgaven mét ruimtelijke kwaliteit: dat lukt, maar het vraagt wel wat van betrokken partijen. Het is een uitdaging om de onzekere toekomst in het vizier te houden en tegelijkertijd concrete keuzes te maken. Bovendien zit de moeilijkheid vooral – en dat is vast geen verrassing – in hoe je het ontwerp gerealiseerd krijgt. Veel gemeenten lopen tegen vergelijkbare vraagstukken aan, zoals gebrek aan financiering en ambtelijke capaciteit. 

MooiNL betekent betrokkenheid Rijk

Meer dan een mooi en inspirerend verhaal moet het resultaat van deze drie onderzoeken voor Leefbare steden en regio’s daarom ook écht van toegevoegde waarde zijn. En dat is eerlijk gezegd best een zoektocht. Want welke rol nemen wij vanuit de Rijksoverheid en het programma MooiNL in? Veel ambities van het Rijk landen in de stad: de mobiliteitstransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving, klimaatadaptie, het toevoegen van woningen en gezonder maken van de leefomgeving. Het is dan ook meer dan logisch om vanuit het Rijk betrokken te zijn bij het realiseren van deze doelen. 

"Laten we elkaar inspireren, het goede gesprek faciliteren en de juiste onderwerpen agenderen om tot concrete oplossingen te komen."

Mooie actie

Het Rijk is dus terug van weggeweest in de stad. We willen als team MooiNL samenwerken met de steden. Laten we elkaar inspireren, het goede gesprek faciliteren en de juiste onderwerpen agenderen om tot concrete oplossingen te komen. Zeker ook richting de nieuwe Nota Ruimte en ander Rijksbeleid en gerelateerde programma’s.

Heb je ideeën over wat nodig is vanuit het Rijk en programma MooiNL om de stad verder te helpen? Mail me via het mailicoontje hier linksboven. En wie weet werken we binnenkort samen om de verbouwing tot een succes te maken.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

Circulaire gebiedsontwikkeling in Stockholm en lessen voor Nederland

Hoe verdelen we de beperkte ruimte en hoe richten we die in? En bovenal: hoe doen we dat met oog voor Ruimtelijke kwaliteit? In samenwerking met programma MooiNL staat Blauwe Kamer (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw) in een zesdelige artikelenreeks stil bij de voornaamste thema’s en vraagstukken. In de pdf op deze pagina lees je aflevering 2: de ontwikkeling van circulaire stadswijken.

Lees verder