Column | 7 november 2023 | Leestijd 1 minuut

De toekomst van grootschalige bedrijventerreinen

In september is programma Mooi Nederland van start gegaan met de ontwikkeling van een handreiking voor grootschalige bedrijfsvestigingen. Dit doen we samen met ontwerp- en adviesbureaus Felixx, PosadMaxwan, Brink en Buck.

Joline Snel

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Charles Aangenendt

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Programma Mooi Nederland stelt Ruimtelijke kwaliteit centraal in aanpak van maatschappelijke opgaven. Eén van de maatschappelijke opgaven waaraan we werken is de herstructurering en ontwikkeling van grootschalige bedrijfsvestigingen. Dit doen we door middel van een handreiking met inrichtingsconcepten en instrumentarium voor de gemeenten, provincies, ontwikkelaars en bedrijven. Voor de ontwikkeling van de handreiking werken we samen met zes casussen van provincies en gemeenten verspreid door het land. De casussen voeden de handreiking vanuit de praktijk en zijn tegelijkertijd goede testcases voor de inrichtingsconcepten en instrumentarium. Daarnaast stemmen we de inrichtingsconcepten en het instrumentarium via verschillende bijeenkomsten met zoveel mogelijk stakeholders af.

 

Verkenning tijdens Dutch Design Week

Een van deze bijeenkomsten was ‘Bedrijventerreinen van de toekomst – Ontwikkelen met Ruimtelijke kwaliteit’ op de Dutch Design Week, georganiseerd in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Tijdens het besloten ochtendprogramma, met onder andere Rijksadviseur Wouter Veldhuis en DILAS (Dutch Industrial & Logistics Association), gingen we in gesprek met deelnemers van provincies, gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars en ontwerpers over de toekomst van bedrijventerreinen. Hierbij was de vraagstelling: hoe kunnen we deze terreinen vormgeven met optimale meerwaarde voor de samenleving.

Serious game met maquette

Het Programma Mooi Nederland speelde een serious game met een speciaal voor dit event ontwikkelde maquette. Deze maakt het mogelijk om binnen een (fictieve) casus te schakelen binnen vier verschillende lagen: de landschapslaag, de netwerklaag, de occupatielaag en beleidslaag. Op deze wijze wordt het inzichtelijk hoe ingrepen op de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden. Dit bevordert het sturen op samenhang en Ruimtelijke kwaliteit, bij het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. Bekijk de video onderaan deze pagina om te zien hoe het in z’n werk ging.

De maquette wordt ook ingezet tijdens ons partnerevent op 7 december. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en spelen.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis