Column | 18 oktober 2023 | Leestijd 2 minuten

Welkom op de site van Programma Mooi Nederland

Met dit programma sturen we op Ruimtelijke kwaliteit bij de grote keuzes in de ruimte. Nederland is een dichtbevolkt land, elke vierkante meter is benut. We zullen dus keuzes moeten maken waar we gaan bouwen, hoe we de natuur gaan beschermen en hoe we vele meters kabels en leidingen voor de energietransitie in de ruimte moeten inpassen.

Gido ten Dolle

Programmamanager

Keuzes maken in de ruimte is niet makkelijk. De weg van de minste weerstand is “geen keuze maken”, en alle nieuwe ontwikkelingen gewoon inpassen. Als het niet goedschiks kan dan kwaadschiks. Het resultaat van deze benadering is dat we inboeten op de Ruimtelijke kwaliteit. En we kennen allemaal voorbeelden uit onze omgeving: grote distributiecentra die met ellenlange grijze wanden het zicht ontnemen op ons Hollandse landschap. En wat te denken van de drukke knooppunten in steden waar infrastructuur, winkels en wonen inspiratieloos rondom een station zijn geplakt. Zonder aandacht te hebben voor een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en bijdraagt aan sociale cohesie.

Nederland in 2100

Programma Mooi Nederland heeft de ambitie om ons land voor te bereiden op transitie met meer Ruimtelijke kwaliteit. We ontwerpen daartoe een langetermijnperspectief op ons land: welke ruimte is nodig om in te spelen op klimaatverandering, op de groeiende behoefte aan zoet water, het ruimte maken voor de rivieren en het inspelen op een nieuwe circulaire economie. En als we al deze claims naast elkaar leggen, welke keuzes moeten we dan maken voor de inpassing op de juiste plek? We doen stel-dat verkenningen en maken integrale toekomstplannen. Deze rijke inhoud vormen bouwstenen voor een nieuwe Nota Ruimte.

Handreikingen voor kwaliteit

Daarnaast werken we met vele partners aan spelregels hoe we in gebieden met projecten tot de juiste keuzes komen. We maken inrichtingsconcepten voor een groot aantal belangrijke thema’s, en maken met partners afspraken hoe deze centraal te plaatsen in de uitvoering. We denken dat we Nederland meer kwaliteit kunnen geven als we op meer plekken de kansen pakken voor teelten die nodig zijn voor het maken van biobased bouwmaterialen. En we denken dat meer kwaliteit te kunnen realiseren door grote distributiebedrijven te combineren met de locaties waar grootschalige energieopwek en verwerking plaatsvindt.

"Programma Mooi Nederland heeft de ambitie om ons land voor te bereiden op transitie met meer Ruimtelijke kwaliteit."

Een permanente dialoog

Belangrijk bij de uitwerking van de beelden en de handreikingen is betrokkenheid van iedereen. We kunnen de keuzes niet alleen in Den Haag maken, we zullen deze samen moeten maken met de inwoners van ons land. Met deze website willen we hierin een bescheiden maar welgemeende eerste stap zetten. We willen de ontwikkelde concepten breed delen, en daarmee anderen inspireren. Tegelijk zijn we benieuwd naar wat deze beelden en concepten oproepen bij jullie. Wat vindt Nederland van de ideeën voor een Mooi Nederland? De komende tijd kunt u volgen welke concepten we maken, en op welke bijeenkomsten wij hierover in gesprek gaan. 

Noteer alvast 7 december, onze tweede netwerkbijeenkomst in Den Haag waar we veel nieuwe ideeën en concepten met u willen delen. Via een nieuwsbrief wordt u maandelijks geïnformeerd. Via columns van mijn collega’s en van partners uit heel Nederland leest u meer over de verschillende thema’s. 

Kortom: wat ontzettend fijn dat u onze site gevonden heeft. Ik hoop dat we met onze beelden en concepten voor Nederland in 2030, 2050 en 2100 u kunnen inspireren en motiveren om te werken aan uw leefomgevingen met kwaliteit. We willen samen op weg naar een Mooi Nederland en kunnen uw hulp, creativiteit en inzet daarbij hard gebruiken.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

En nu aan de slag met Vitruvius

Begin juni 2023 was team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius’. Deze driedaagse reis langs 9 locaties in Overijssel en Flevoland, samen met RO-professionals en lokale betrokkenen, heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd over het waarom, wat, hoe en met wie bij het realiseren van Ruimtelijke kwaliteit. Het complete reisverslag leest u in 4 delen terug onderaan deze column.

Lees verder