Kennis | 29 september 2023

Circulaire gebiedsontwikkeling in Stockholm en lessen voor Nederland

Hoe verdelen we de beperkte ruimte en hoe richten we die in? En bovenal: hoe doen we dat met oog voor Ruimtelijke kwaliteit? In samenwerking met programma MooiNL staat Blauwe Kamer (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw) in een zesdelige artikelenreeks stil bij de voornaamste thema’s en vraagstukken. In de pdf op deze pagina lees je aflevering 2: de ontwikkeling van circulaire stadswijken.

Een nieuwe stadswijk waar bouwmateriaal geen afval wordt, energie ter plekke wordt opgewekt en water hergebruikt – dat willen we allemaal wel. In de Zweedse hoofdstad Stockholm doen ze het. De gemeente houdt de voortgang nauwgezet in de gaten. Projecten die niet voldoen worden afgewezen en inzichten vertaald in nieuw beleid. Redacteur Marieke Berkers wandelde door Royal Seaport en vroeg zich in haar artikel in de nieuwe Blauwe Kamer af: hoe ziet zo’n circulaire woonwijk er eigenlijk uit? Aan Gerjan Streng, partner en architect bij Bright en onderzoeker Architectuur en Circulair Denken aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst, vroeg ze wat Nederland van de Zweedse praktijk kan leren. En Ferdi Licher, directeur Bouwen & Energie bij BZK, wijdt kort maar krachtig uit over zijn visie en plannen met betrekking tot toekomstbestendig bouwen in Nederland.

https://www.mansberg.se/

"Waterbergend groen is van meet af aan hoogwaardig aangelegd en houdt de straten koel. Het gevolg van een voor-investerende gemeente die vanuit circulaire doelstellingen regenstraten aanlegde."

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit

MooiNL-partnerevent

De grote transities lukken alleen als de mensen het kunnen meemaken.  Met een gezamenlijke druk op een grote rode knop markeren minister Hugo de Jonge en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra tijdens het MooiNL-partnerevent op 15 maart 2023 de feestelijke kick-off van programma Mooi Nederland.

Lees verder