MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

2 resultaten

Vitruvius was een Romeinse architect, ingenieur en auteur die in de eerste eeuw voor Christus via zijn standaardwerk “De architectura” ruimtelijke kwaliteit muntte.

Lees verder

Vinex staat voor Vierde Nota Extra. Deze Nota uit 1991 was een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988 en bevatte uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties.

Lees verder