MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

2 resultaten

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 21 waterschappen in Nederland, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en de zuivering van afvalwater. In het nationale en internationale speelveld behartigt de Unie van Waterschappen de belangen van de waterschappen en stimuleert zij kennisuitwisseling en samenwerking.

Lees verder

Uitkijktorens, als opvallende blikvangers in het landschap, verleiden ons om hun hoogten te verkennen en te worden beloond met betoverende vergezichten op de Nederlandse natuur, historische dorpen of levendige steden.

Lees verder