MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

4 resultaten

In steden en gebieden waar transformatieopgaven spelen, vormt de historische betekenis een belangrijk ingrediënt voor het ontwerpen aan de toekomst. De handreiking Transformeren met cultureel erfgoed geeft inzicht in de wijze waarop een transformatiekader kan worden opgesteld. Transformatiekaders helpen met name stedenbouwkundigen en projectmanagers om aanwezige erfgoedwaarden in stelling te brengen voor planmakers én omgeving. Dit draagt bij aan een integraal ontwerp met hoge omgevingskwaliteit waarin cultureel erfgoed goed is geborgd.

Lees verder

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland is een samenwerkingsverband van de 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De organisaties beschikken samen over een groep van ongeveer 200 experts die als adviseur werkzaam zijn op alle denkbare terreinen van Ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder

Denken over de toekomst gaat vaak gepaard met onzekerheid en een grote mate van complexiteit. Hoe kunnen we omgaan met de onzekerheden die onze tijd kenmerken? En welke stappen kunnen we nu al ondernemen?

Lees verder