MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

6 resultaten

Een nationaal park is een aaneengesloten terrein van tenminste 1000 hectare (op Texel 4300 hectare), bestaande uit natuurterreinen, water en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven.

Lees verder

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.

Lees verder

Op 11 september 2020 bood toenmalig minister Ollongren de (definitieve) Nationale Omgevingsvisie aan de Tweede Kamer aan. Hierin gaf het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Lees verder