MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

3 resultaten

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen. Dat is waar Mogelijke Landschappen (Possible Landscapes) voor staat. In dit meerjarig programma doen we onderzoek naar nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving.

Lees verder

We willen leven in een mooi Nederland. Een aangename leefomgeving bovendien om te ervaren (belevingswaarde). Met functionele samenhang, van plein tot recreatiegebied (gebruikswaarde) en duurzaam, aanpasbaar en beheersbaar ingericht (toekomstwaarde). Hiertoe werken overheden en partners in heel Nederland intensief samen binnen het programma Mooi Nederland.

Lees verder