MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

4 resultaten

Het Kennisprogramma 'Klimaatrobuuste Buitenplaatsen' deelt kennis en kunde over maatregelen om landgoederen en buitenplaatsen klimaatrobuuster te maken, en daarnaast te agenderen in lokaal en regionaal beleid.

Lees verder

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Plan is dat deze tegelijk in werking treedt met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024, maar dan stapsgewijs.

Lees verder

Het klimaat is aan het veranderen. Dit heeft impact op de gezondheid, leefbaarheid en economie van Nederland. Daarom moet Nederland zich voorbereiden op de risico's van het veranderde klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.

Lees verder