MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

1 resultaat

Nee, dit betreft geen Italiaanse schimmelkaas maar een netwerk van natuurlijke elementen in het agrarisch landschap, zoals houtwallen, bomenrijen, heggen, kruidenrijke randen, sloten, beken met natuurlijke oevers en poelen. Dit zijn essentiële natuurlijke elementen om water langer vast te houden (en zo verdroging tegen te gaan) en om de biodiversiteit weer te laten groeien.

Lees verder