MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

2 resultaten

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat wanneer er synergie wordt gevonden tussen de gebruikswaarde (praktisch en functioneel), belevingswaarde (fijne plek, herkenbaar) en toekomstwaarde (duurzaam, aanpasbaar en overdraagbaar aan volgende generatie) van een plek.  We voegen er het belang van de herkomstwaarde aan toe. Door te weten waar we vandaan komen, zien we scherper waar we heen willen. Dit raakt aan erfgoedwaarde.

Lees verder

Weten hoe jouw stad er vroeger uitzag op een historische kaart of wil je zien waar je in Nederland beschermde archeologie kan vinden? Het kan met de Erfgoedatlas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier vind je alle digitale informatie op een plek.

Lees verder