MooiNL ABC

In deze rubriek voegen we regelmatig een letter / term toe die duiding geeft aan wat we met programma MooiNL beogen: Ruimtelijke kwaliteit leidend maken in alle ruimtelijke opgaven #gebruikswaarde #belevingswaarde #toekomstwaarde.

5 resultaten

Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat er zoiets als een Nederlandse identiteit bestaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2019 Nederlanders zélf gevraagd wat zij hieronder verstaan. Behalve de Nederlandse taal, symbolen en tradities dragen ook landschappen wezenlijk bij aan de Nederlandse identiteit: maar liefst driekwart van de Nederlanders kent verbindende kracht aan het landschap toe.

Lees verder

De Deltacommissaris, de onafhankelijke regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma, stelt het Deltaprogramma vast en ziet toe op de uitvoering ervan. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voldoende zoetwater en waarborgt een klimaatbestendige inrichting.

Lees verder

De dijken van de toekomst bestaan uit bloemrijke dijken, als het aan Nijmeegse Radboud Universiteit en de Unie van Waterschappen ligt. Door ze natuurvriendelijk te beheren en, zo nodig, in te zaaien met zadenmengsels van de juiste inheemse grassen en kruiden, worden dijken steviger en dus beter bestand tegen toenemende droogte en wateroverlast. Bovendien verbetert zo de biodiversiteit.

Lees verder