Energie & circulaire economie

Voor dit perspectief ontwerpen we handreikingen op gebiedsniveau voor deze 3 subthema's: Clusters van grootschalige bedrijfsvestigingen; 2. Energienetwerken: ruimtelijk vormgeven energietransitie; 3. Circulaire werklocaties in steden.

Kennis & Nieuws

Agenda