Contact & Team

Programma Mooi Nederland

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling | Afdeling Ruimtelijke kwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag

Contact Team MooiNL: Renson.Tilborg@minbzk.nl

Lees verder over MooiNL: Over Programma MooiNL

Lees verder over de nieuwe Nota Ruimte & programma NOVEX

 

Annemijn Oskam

Beleids- en communicatieondersteuner

Anne-Wil Min

Team Wenkende toekomstperspectieven

Charles Aangenendt

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Chris van Langen

Coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

Corine de Zeeuw

Trekker Natuur & landbouw verweven

David van Zelm van Eldik

Coördinator Landbouw en Natuur

Diana Balster

Trekker Overgangsgebieden in transitie

Elien Wierenga

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven

Eric Dil

Coördinator Erfgoed/OCW

Gido ten Dolle

Programmamanager

Hanna Lára Pálsdóttir

Trekker Biobased (ver)bouwen

Hans ten Hoeve

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven

Jasper Groos

Trekker Energienetwerken

Joline Snel

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Karin Bleeker

Management Assistent

Loes van Wolferen

Trekker Groen en gezond leven in de stad

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst

Paul van Hemert

Sr. Beleidsmedewerker

Peter Louwerse

Sr. Beleidsmedewerker

Renson van Tilborg

Communicatie & Activatie

Thessa Fonds

Procesmanager