Contact & Team

Programma Mooi Nederland

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling | Afdeling Ruimtelijke kwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag

Contact Team MooiNL: Renson.Tilborg@minbzk.nl

Lees verder over MooiNL: Over Programma MooiNL

Lees verder over de nieuwe Nota Ruimte & programma NOVEX

 

Charles Aangenendt

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

David van Zelm van Eldik

Coördinator Groenblauwe dooradering

Elien Wierenga

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven

Gido ten Dolle

Programmamanager

Hanna Lára Pálsdóttir

Trekker Biobased (ver)bouwen

Hans ten Hoeve

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst

Pieter Jan van Nispen

Trekker Energienetwerken

Diana Balster

Trekker Overgangsgebieden in transitie

Jan Stol

Trekker Energienetwerken

Joline Snel

Trekker Grootschalige bedrijventerreinen

Loes van Wolferen

Trekker Groen en gezond leven in de stad

Renson van Tilborg

Communicatie & Activatie

Anne-Wil Min

Team Wenkende toekomstperspectieven

Annemijn Oskam

Beleids- en communicatieondersteuner

Corine de Zeeuw

Trekker Natuur & landbouw verweven

Eric Dil

Coördinator Erfgoed/OCW

Jasper Groos

Trekker Energienetwerken

Karin Bleeker

Management Assistent

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Paul van Hemert

Sr. Beleidsmedewerker

Peter Louwerse

Sr. Beleidsmedewerker

Chris van Langen

Coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp