Sturen op ruimtelijke kwaliteit in leefbare steden, dorpen en regio’s - Sessie Noord-Nederland

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst

Jasper Groos

Trekker Energienetwerken
Start 01 oktober 10:30
Einde 01 oktober 18:00

In 2023 publiceerde Mooi Nederland een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het toepassen van innovatieve oplossingen.

Deze interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst vindt twee keer plaats, in verschillende regio’s. De eerste sessie vindt plaats op 1 oktober in Het Huis van Utrecht, en de tweede sessie een week later in het Parktheater in Eindhoven. De sessies zijn bedoeld voor wie wil inzetten op ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven, om zo de leefbaarheid in steden, dorpen en regio’s te verbeteren. Je ontmoet daar andere professionals die zich richten op veranderingen in grote steden en kleine dorpskernen.

Doel

We willen samen bouwen aan een mooi Nederland door ruimtelijke kwaliteit leidend te maken in complexe transitieopgaven. We streven naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, zodat ook toekomstige generaties goed kunnen blijven wonen en werken in Nederland.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor strategisch adviseurs, beleidsmakers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor openbare ruimte, groen en gezondheid, wonen, gebiedsontwikkeling, energietransitie en mobiliteit. Zij willen zich verdiepen in en zich nadrukkelijker willen verhouden tot elkaars vakgebied en portefeuille: om zo opgaven integraal te kunnen aanpakken vanuit ruimtelijke kwaliteit.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt handvatten voor het voeren van gesprekken over ruimtelijke kwaliteit: functionele kwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit. Je leert hoe je de thematische handreikingen hierbij kunt gebruiken.
  • Je leert hoe ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het ontdekken van oplossingen voor gestapelde maatschappelijke opgaven. Daarmee krijg je meer grip op complexiteit.
  • Je ontdekt hoe anderen dat doen en organiseren en wat daarvoor nodig is.
  • Je krijgt inzichten en ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.

Programma op hoofdlijnen

Na een afwisselend plenair programma zoomen we in parallelle deelsessies in op drie thema’s die relevant zijn voor leefbare steden, dorpen en regio’s: groen en gezond leven, naoorlogse wijken en knooppuntontwikkeling. Vervolgens brengen we deze thema’s in interactieve ateliersessies samen aan de hand van concrete casussen en gebruikmakend van de handreikingen. Plenair blikken we met experts die staan voor ruimtelijke kwaliteit kritisch terug op de sessies: wat nemen we mee naar de werkvloer? Waar is nog extra aandacht nodig om te komen tot ruimtelijke kwaliteit?

We sluiten het programma af met een netwerkborrel, waar je collega-experts ontmoet en nieuwe ideeën en inspiratie kunt opdoen.

Meld je aan