Sturen op ruimtelijke kwaliteit bij de doorontwikkeling van energienetwerken

Jasper Groos

Trekker Energienetwerken
Start 10 oktober 12:45
Einde 10 oktober 17:00

In 2023 publiceerde Mooi Nederland een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit, onder meer bij de doorontwikkeling van energienetwerken. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen.

In deze interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst op 10 oktober in het Huis van Utrecht leer je hoe je kunt sturen op ruimtelijke kwaliteit bij investeringen in toekomstbestendige energienetwerken. Je ontmoet daar andere publieke en private professionals die zich richten op de broodnodige uitbreiding van grootschalige infrastructuur voor de energie- en warmtetransitie.

Doel

We willen samen bouwen aan een mooi Nederland. Dat doen we door kwaliteit leidend te maken in alle ruimtelijke opgaven en zo te investeren in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van onze bebouwde omgeving.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van publieke en private partijen. Zoals ontwerpers, programmamanagers en projectleiders bij partijen die zich richten op de aanleg van energienetwerken (netbeheerders, ingenieur- en adviesbureaus, omgevingsmanagers)en ambtelijke professionals en bestuurders die bij rijk, provincies en gemeenten met grootschalige bouwplannen te maken hebben met de aanleg van grootschalige energie–infrastructuur.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt handvatten voor het voeren van je gesprekken over ruimtelijke kwaliteit: functionele kwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit.
  • Je leert hoe ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het ontdekken van oplossingen voor gestapelde maatschappelijke opgaven. Daarmee krijg je meer grip op complexiteit.
  • Je ontdekt hoe anderen dat doen en organiseren en wat daarvoor nodig is.
  • Je krijgt inzichten en ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.

Programma op hoofdlijnen

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in twee paneldiscussies in op ontwerp- en praktijkuitdagingen die je tegenkomt als je met ruimtelijke kwaliteit aan de slag gaat . Daarnaast kun je kiezen uit één van de drie ateliersessies waarin je je met andere deelnemers buigt over een praktijkcase. Centrale vraag daarbij: welke kansen zie je om bij het bouwen aan energienetwerken deze daarvoor benodigde infrastructuur met ruimtelijke kwaliteit in te passen in bebouwde omgeving en open landschap?

Meld je aan