SKG Jaarcongres gebiedsontwikkeling in Amersfoort

Start 28 maart 10:00
Einde 28 maart 18:00

Ruimtelijk Nederland staat voor belangrijke opgaven. Deze opgaven leggen beslag op de schaarse ruimte. Daarbij moeten belangen in het heden worden afgewogen tegen die van toekomstige generaties. Een gebiedsgerichte aanpak kan daarbij helpen. Wat is het wenkend perspectief in een gebied? Wat kan er wel en wat niet? Hoe nemen we belanghebbenden in die keuzes mee? Om tot uitvoering te komen zijn deze keuzes immers onontbeerlijk.

Dit SKG Jaarcongres staat opnieuw in het teken van uitvoeringskracht. Want ondanks de roep om versnelling en realisatie van grote aantallen betaalbare woningen blijkt de praktijk complex en weerbarstig. Op het SKG Jaarcongres bespreekt hoogleraar Gebiedsontwikkeling en Deltacommissaris Co Verdaas met prominente experts en beslissers in het vak gebied de volgende vragen: wat hebben we de afgelopen jaren geleerd? Waar staan we nu? En welke keuzes zijn voor (meer) uitvoeringskracht noodzakelijk?  Samen met u verkent hij wat beter moet, wat er wél goed gaat en welke keuzes prioriteit moeten krijgen om gebiedsontwikkelingen in het land richting en vaart te geven.

Het SKG Jaarcongres is bedoeld voor praktijkexperts, wetenschappers en andere professionals in gebiedsontwikkeling: bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs en professionals uit de woningcorporatiesector. Het jaarcongres stelt zich ten doel een open en eerlijk gesprek te voeren over de uitdagingen in het vakgebied en welke oplossingen hiervoor denkbaar en (vooral) uitvoerbaar zijn. Het brengt daartoe kennis, beleid en praktijk samen uit alle delen van het land.

Locatie

Prodentfabriek Amersfoort

Meld je aan