Platform 31 Botsproef: Hoogstedelijke knooppunten

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten
Start 28 september 13:30
Einde 28 september 00:00

Mooi Nederland werkt aan thematische handreikingen om decentrale overheden te ondersteunen bij een samenhangende aanpak van gestapelde ruimtelijke opgaven. Bij het ontwikkelen van de handreikingen wordt ingezet op concrete inrichtingsoplossingen en de inzet van ruimtelijke ontwerp. Om de handreikingen goed af te stemmen op de praktijk, organiseert Platform31 ‘botsproeven’ in opdracht van het ministerie van BZK.

In deze botsproef bespreken we het grote vraagstuk hoe we hoogstedelijke knooppunten kunnen ontwikkelen met kwaliteit: levendige delen van de stad met een grote mix aan functies en hoge kwaliteit van de openbare ruimte.