PBL Ruimtedialoog 2023

Start 09 november 13:15
Einde 09 november 16:45

Op 9 november is de tweede Ruimtedialoog, een middag met als thema Stad en regio in ontwikkeling. In samenwerking met BZK, I&W en diverse andere organisaties organiseert PBL vijftien sessies met als basis actueel onderzoek.

Programmateam MooiNL co-organiseert een aantal sessies, waaronder Groenblauwe dooradering, Groen en gezond leven in de stad, Verdichting en leefomgevingskwaliteit, Hoogstedelijke knooppunten, Ontwerpend onderzoek voor ruimtelijk beleid en Duurzame energienetwerken. Uiteraard met Ruimtelijke kwaliteit als rode draad. Ook geven we een update over de MooiNL-handreikingen (ontwerpend onderzoeken naar handelingsperspectieven op gebiedsniveau) die we begin 2024 beschikbaar stellen.

Meld je aan